TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 1676 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại trong trường hợp Trung tâm hòa giải thương mại tự chấm dứt hoạt động Hòa giải thương mại

Mức 3

Đăng ký

2 Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp

Mức 4

Đăng ký

3 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động theo quyết định của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài hoặc Tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam chấm dứt hoạt động ở nước ngoài Hòa giải thương mại

Mức 3

Đăng ký

4 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại

Mức 3

Đăng ký

5 Chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại

Mức 3

Đăng ký

6 Đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại

Mức 3

Đăng ký

7 Hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại

Mức 3

Đăng ký

8 Đăng ký hoạt động sau khi chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại

Mức 3

Đăng ký

9 Chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại

Mức 4

Đăng ký

10 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
3
7
3
8
8
3
 Đang online: 164