TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 27 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ An toàn bức xạ hạt nhân

Mức 3

Đăng ký

2 Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ An toàn bức xạ hạt nhân

Mức 3

Đăng ký

3 Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ An toàn bức xạ hạt nhân

Mức 3

Đăng ký

4 Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ An toàn bức xạ hạt nhân

Mức 3

Đăng ký

5 Xét tuyển học sinh vào trường dự bị đại học Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ - Tỉnh Bạc Liêu Thi, tuyển sinh

Mức 3

Đăng ký

6 Đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Thi, tuyển sinh

Mức 3

Đăng ký

7 Đăng ký hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với sinh viên học các ngành đào tạo giáo viên tại các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng được phép đào tạo giáo viên Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Mức 3

Đăng ký

8 Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ An toàn bức xạ hạt nhân

Mức 3

Đăng ký

9 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ An toàn bức xạ hạt nhân

Mức 3

Đăng ký

10 Thủ tục xét đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác (Cấp Tỉnh) Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Khoa học và công nghệ

Mức 3

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
2
8
9
4
0
6
 Đang online: 126