TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.29.28.H04-211026-0027

Họ tên người nộp: Trương Thị Nguyên
Tổ chức/Cá nhân: Trương Thị Nguyên
Địa chỉ: ấp bà Gồng
Lĩnh vực: Chứng thực
Tên hồ sơ: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 26/10/2021
Ngày hẹn trả: 28/10/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
4
8
2
8
3
5
7
 Đang online: 211