TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.23.23.H04-211025-0290

Họ tên người nộp: Phạm Thị Dung
Tổ chức/Cá nhân: Phạm Thị Dung
Địa chỉ: khóm 1
Lĩnh vực: Bảo Trợ Xã Hội
Tên hồ sơ: Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 25/10/2021
Ngày hẹn trả: 02/11/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
4
8
2
8
5
0
1
 Đang online: 225