TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.00.27.H04-211025-0112

Họ tên người nộp: Nguyễn Đồng Thủ
Tổ chức/Cá nhân: Huỳnh Thị Chính
Địa chỉ: ấp Bắc Hưng
Lĩnh vực: Người có công
Tên hồ sơ: Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 25/10/2021
Ngày hẹn trả: 05/11/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
4
8
2
8
5
0
7
 Đang online: 227