TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.00.29.H04-230324-0331

Họ tên người nộp: nguyễn văn tới
Tổ chức/Cá nhân: nguyễn văn trăm
Địa chỉ: ba mến a
Lĩnh vực: Người có công
Tên hồ sơ: Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 24/03/2023
Ngày hẹn trả: 07/04/2023

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
9
1
8
3
7
4
 Đang online: 137
ipv6 ready