TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 160 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Lưu thông hàng hóa trong nước

Mức 4

Đăng ký

2 Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND cấp huyện - Tỉnh Bạc Liêu Văn hóa

Mức 4

Đăng ký

3 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Lưu thông hàng hóa trong nước

Mức 4

Đăng ký

4 Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND cấp huyện - Tỉnh Bạc Liêu Văn hóa

Mức 4

Đăng ký

5 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Ủy ban nhân dân cấp huyện Lưu thông hàng hóa trong nước

Mức 4

Đăng ký

6 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Ủy ban nhân dân cấp huyện Văn hóa

Mức 4

Đăng ký

7 Thủ tục công nhận lần đầu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Ủy ban nhân dân cấp huyện Văn hóa

Mức 4

Đăng ký

8 Thủ tục công nhận lần đầu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa Phòng Văn hóa và Thông tin Văn hóa

Mức 4

Đăng ký

9 Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp) Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND cấp huyện - Tỉnh Bạc Liêu Văn hóa

Mức 4

Đăng ký

10 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế Lưu thông hàng hóa trong nước

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
8
4
0
6
7
3
 Đang online: 150
ipv6 ready