TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.29.28.H04-221130-0141

Họ tên người nộp: Hồng Thị kiệt
Tổ chức/Cá nhân: Hồng Thị kiệt
Địa chỉ: ấp Nội Ô
Lĩnh vực: Chứng thực
Tên hồ sơ: Chứng thực chữ ký trong giấy ủy quyền đối với trường hợp ủy quyền không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền và không có liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 30/11/2022
Ngày hẹn trả: 01/12/2022

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
2
9
4
9
1
5
 Đang online: 87