TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.23.28.H04-211022-0191

Họ tên người nộp: Danh Khen
Tổ chức/Cá nhân: Danh Khen
Địa chỉ: ấp Ninh Phước
Lĩnh vực: Bảo Trợ Xã Hội
Tên hồ sơ: Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 22/10/2021
Ngày hẹn trả: 29/10/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
4
6
3
4
3
1
9
 Đang online: 823