TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 1050518200602

Họ tên người nộp:
Tổ chức/Cá nhân: CHIÊM THỊ PHƯỢNG
Địa chỉ: Phường 8
Lĩnh vực: Hộ tịch
Tên hồ sơ: Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 27/02/2021
Ngày hẹn trả: 17/03/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
0
9
8
9
2
5
 Đang online: 178