THÔNG BÁO HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 Lê Văn Bí Đăng ký khai sinh cho bản thân cho Lê Văn Bí Hộ tịch UBND Xã An Trạch A
2 Nguyễn Thị Trưởng Đăng ký khai sinh cho bản thân cho Nguyễn Thị Trưởng Hộ tịch UBND Xã An Trạch A
3 Huỳnh Thị Tơ Đăng ký khai sinh cho bản thân cho Huỳnh Thị Tơ Hộ tịch UBND Xã An Trạch A
4 Trần Thị Diễm Đăng ký khai sinh cho bản thân cho Trần Thị Diễm Hộ tịch UBND Xã An Trạch A
5 Cao Văn Vũ Đăng ký khai sinh cho bản thân cho Cao Văn Vũ Hộ tịch UBND Xã An Trạch A
6 Trần Hồng Lê Đăng ký khai sinh cho bản thân cho Trần Hồng Lê Hộ tịch UBND Xã An Trạch A
7 Giả Văn Sơn Đăng ký khai sinh cho bản thân cho Giả Văn Sơn Hộ tịch UBND Xã An Trạch A
8 Lê Thị Cẩm Đăng ký khai sinh cho bản thân cho Lê Thị Cẩm Hộ tịch UBND Xã An Trạch A
9 Nguyễn Kim Hướng Đăng ký khai sinh cho bản thân cho Nguyễn Kim Hướng Hộ tịch UBND Xã An Trạch A
10 Hồng Thị Bé Em Đăng ký khai sinh cho bản thân cho Hồng Thị Bé Em Hộ tịch UBND Xã An Trạch A

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
0
9
8
9
3
7
 Đang online: 188