THÔNG BÁO BỔ SUNG, HOÀN THIỆN LẠI HỒ SƠ

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Mã biên nhận Trích nội dung File đính kèm
1 2010512106394 Đề nghị chủ hồ sơ Nguyễn Văn Võ bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 2010512106394 TB_TREHAN
2 2010512106446 Đề nghị chủ hồ sơ phạm thị mười bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 2010512106446 TB_TREHAN
3 1101071900592 Đề nghị chủ hồ sơ Công ty TNHH MTV kinh doanh khí LPG Bạc Liêu bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 1101071900592 TB_TREHAN
4 0219192100016 Đề nghị chủ hồ sơ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH BẠC LIÊU bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 0219192100016 TB_TREHAN
5 9916282104082 Đề nghị chủ hồ sơ Võ Chí Khải bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 9916282104082 TB_TREHAN
6 0311442107395 Đề nghị chủ hồ sơ Nguyễn THị Út ( Tâm ) bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 0311442107395 TB_TREHAN
7 1101071900574 Đề nghị chủ hồ sơ Công ty TNHH MTV Dầu khí Ngọc Ánh bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 1101071900574 TB_TREHAN
8 1101071900583 Đề nghị chủ hồ sơ Công ty TNHH MTV kinh doanh khí LPG Bạc Liêu bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 1101071900583 TB_TREHAN
9 2110552102357 Đề nghị chủ hồ sơ BÙI THỊ QUYÊN bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 2110552102357 TB_TREHAN
10 2110552102296 Đề nghị chủ hồ sơ Lê Phước Hùng bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 2110552102296 TB_TREHAN

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
0
9
9
5
2
4
 Đang online: 199