TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 7184 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí

Mức 4

Đăng ký

2 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp) Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lĩnh vực hoạt động Xây dựng

Mức 3

Đăng ký

3 Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp UBND cấp huyện - Tỉnh Bạc Liêu Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Mức 4

Đăng ký

4 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Phòng Nội vụ Tôn giáo Chính phủ

Mức 3

Đăng ký

5 Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng UBND cấp huyện Phòng chống tệ nạn xã hội

Mức 4

Đăng ký

6 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội

Mức 4

Đăng ký

7 Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19 UBND cấp huyện - Tỉnh Bạc Liêu Lao động

Mức 4

Đăng ký

8 Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng UBND cấp huyện Phòng chống tệ nạn xã hội

Mức 4

Đăng ký

9 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế Lưu thông hàng hóa trong nước

Mức 4

Đăng ký

10 Tuyển sinh trung học cơ sở UBND cấp huyện - Tỉnh Bạc Liêu Giáo dục trung học

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
3
0
4
4
8
2
 Đang online: 117