TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

HỒ SƠ QUA MẠNG

Thủ tục hành chính: Ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế
Mã thủ tục hành chính: 1.001798.000.00.00.H04
Đơn vị: Bảo hiểm xã hội
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Bạc Liêu
Lĩnh vực
Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế
Bộ thủ tục hành chính Cấp Tỉnh
Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua dịch vụ bưu chính

Thời hạn giải quyết Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ hợp lệ Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan trực tiếp thực hiện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
Kết quả thực hiện
Hợp đồng KCB BHYT (mẫu số 7 ban hành kèm theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP)
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Phạm vi áp dụng Cấp tỉnh
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu
Ngày ban hành
25/2008/QH12 Luật 25/2008/QH12 14-11-2008
46/2014/QH13 Luật 46/2014/QH13 13-06-2014
40/2009/QH12 Luật 40/2009/QH12 23-11-2009
109/2016/NĐ-CP Nghị định 109/2016/NĐ-CP 01-07-2016
146/2018/NĐ-CP Nghị định 146/2018/NĐ-CP 17-10-2018
155/2018/NĐ-CP Nghị định 155/2018/NĐ-CP 12-11-2018
09/2019/TT-BYT Thông tư 09/2019/TT-BYT 10-06-2019
File đính kèm
Trình tự thực hiện
Bước 1. Lập, nộp hồ sơ
Cơ sở KCB lập hồ sơ ký hợp đồng theo quy định tại mục Thành phần hồ sơ và nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.

Bước 2.

Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ, thẩm định theo quy định

Bước 3. Ký hợp đồng

a) Trường hợp cơ sở KCB đủ điều kiện thì cơ quan BHXH và cơ sở KCB ký hợp đồng KCB BHYT theo mẫu tại Phụ lục số 7 ban hành kèm theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.
b) Trường hợp cơ sở KCB không đủ điều kiện, cơ quan BHXH có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

 

STT Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Bản chính Bản sao Biểu mẫu Văn bản quy định Văn bản quy định đính kèm
1 1. Đối với cơ sở KCB lần đầu ký hợp đồng hoặc cơ sở KCB sau khi đã chấm dứt hợp đồng - Công văn đề nghị ký hợp đồng KCB BHYT của cơ sở 1 1
2 - Bản sao Giấy phép hoạt động của cơ sở KCB 0 1
3 - Bản chụp có đóng dấu của cơ sở KCB: + Quyết định phân hạng bệnh viện của cấp có thẩm quyền (nếu có); + Danh mục dịch vụ kỹ thuật y tế, danh mục thuốc, hóa chất, vật tư y tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bằng văn bản hoặc bản điện tử) + Văn bản cấp mã cơ sở KCB của Bộ Y tế + Quyết định tuyến chuyên môn kỹ thuật của cấp có thẩm quyền đối với cơ sở KCB ngoài công lập 1 1
4 2. Đối với cơ sở KCB ký hợp đồng KCB BHYT hàng năm Bản chụp có đóng dấu quyết định bổ sung chức năng nhiệm vụ, phạm vi chuyên môn, hạng bệnh viện được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có). 1 1
Những trường hợp cụ thể
Số bộ hồ sơ 1
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
TTHC bị sửa đổi bổ sung
TTHC hiện tại
Ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế
TTHC sửa đổi, bổ sung
TTHC bị thay thế
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu
Ngày ban hành
25/2008/QH12 Luật 25/2008/QH12 14-11-2008
46/2014/QH13 Luật 46/2014/QH13 13-06-2014
40/2009/QH12 Luật 40/2009/QH12 23-11-2009
109/2016/NĐ-CP Nghị định 109/2016/NĐ-CP 01-07-2016
146/2018/NĐ-CP Nghị định 146/2018/NĐ-CP 17-10-2018
155/2018/NĐ-CP Nghị định 155/2018/NĐ-CP 12-11-2018
09/2019/TT-BYT Thông tư 09/2019/TT-BYT 10-06-2019
TTHC thay thế
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Cơ sở KCB đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 146/2018-NĐ-CP.

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
8
6
7
1
1
6
 Đang online: 125
ipv6 ready