TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 25 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Ủy quyền lĩnh thay các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp Bảo hiểm xã hội cấp Tỉnh Lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội Mức 2
2 Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội tỉnh Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế Mức 2
3 Ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế Mức 2
4 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế Lĩnh vực cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế Mức 2
5 Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; cấp sổ bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội Lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ- BNN) Mức 2
6 Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội Lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ- BNN) Mức 2
7 Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội Lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ- BNN) Mức 2
8 Thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế Mức 2
9 Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận Bảo hiểm xã hội Lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội Mức 2
10 Giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH Bảo hiểm xã hội Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội Mức 2

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
5
3
4
8
3
8
 Đang online: 59
ipv6 ready