TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 78 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

2 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Ủy ban nhân dân cấp xã Phổ biến Giáo dục Pháp luật

Mức 4

Đăng ký

3 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Ủy ban nhân dân cấp xã Phổ biến Giáo dục Pháp luật

Mức 4

Đăng ký

4 Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Ủy ban nhân dân cấp xã Nuôi con nuôi

Mức 4

Đăng ký

5 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Ủy ban nhân dân cấp xã Nuôi con nuôi

Mức 4

Đăng ký

6 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Ủy ban nhân dân cấp xã Nuôi con nuôi

Mức 4

Đăng ký

7 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

8 Đăng ký lại khai tử Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

9 Đăng ký lại kết hôn Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

10 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
0
5
5
0
1
4
2
 Đang online: 134
ipv6 ready