CHI TIẾT HỒ SƠ

1. Thông tin hồ sơ

Mã số biên nhận
Đơn vị tiếp nhận
Tên thủ tục
Ngày tiếp nhận
Ngày hẹn trả

2. Thông tin về người nộp/ chủ hồ sơ

Chủ hồ sơ
Người nộp
Số CMND người nộp

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
8
4
1
2
3
3
 Đang online: 103
ipv6 ready