TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.29.28.H04-211021-0035

Họ tên người nộp: Trần Thu Ngân
Tổ chức/Cá nhân: Trần Thu Ngân
Địa chỉ: ấp nội Ô
Lĩnh vực: Chứng thực
Tên hồ sơ: Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 21/10/2021
Ngày hẹn trả: 25/10/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
4
5
8
1
3
9
0
 Đang online: 301