TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.00.27.H04-211020-0276

Họ tên người nộp: Nguyễn việt Triều
Tổ chức/Cá nhân: Nguyễn Việt Triều
Địa chỉ: ấp Tam Hưng
Lĩnh vực: Người có công
Tên hồ sơ: Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 20/10/2021
Ngày hẹn trả: 03/11/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
4
5
8
1
1
0
2
 Đang online: 282