TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.00.27.H04-211020-0009

Họ tên người nộp: Trương Thị Muộng
Tổ chức/Cá nhân: Trần Văn Xuân
Địa chỉ: ấp Nguyễn Điền
Lĩnh vực: Người có công
Tên hồ sơ: Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 20/10/2021
Ngày hẹn trả: 02/11/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
4
5
8
1
5
8
5
 Đang online: 287