TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.00.24.H04-211020-0256

Họ tên người nộp: Lê Thị Diệu
Tổ chức/Cá nhân: Lê Thị Diệu
Địa chỉ: Khóm
Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh
Tên hồ sơ: Đăng ký thành lập Hộ kinh doanh
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 20/10/2021
Ngày hẹn trả: 26/10/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
4
5
8
0
8
9
6
 Đang online: 241