TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Hỏi - Đáp

 • Tư cách pháp nhân của Doanh nghiệp tư nhân.

  Doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân hay không?

  Gửi bởi: Bộ câu hỏi - trả lời những vấn đề thường gặp - Ngày: 17/01/2020

  Trả lời có tính chất tham khảo

  Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ nên doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.
    Vì: Theo quy định tại khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014:
    - Thứ nhất,doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
    - Thứ hai, doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân, vì:
    + Pháp nhân là một tổ chức thống nhất, độc lập, hợp pháp, có tài sản riêng và chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình, nhân danh mình tham gia vào các quan hệ pháp luật một cách độc lập.
    + Xét từ các dấu hiệu pháp lý của thương nhân và tiêu chuẩn pháp lý của pháp nhân được quy định tại Điều 74, Bộ luật dân sự 2015:
    “1. Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:
    a) Được thành lập theo quy định của Bộ luật dân sự, luật khác có liên quan;
    b) Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật dân sự;
    c) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;
    d) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.
    2. Mọi cá nhân, pháp nhân đều có quyền thành lập pháp nhân, trừ trường hợp luật có quy định khác”.
    Đồng thời, theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp duy nhất không có tư cách pháp nhân.Tiêu chuẩn đầu tiên để xét tính độc lập về tài sản của một doanh nghiệp là tài sản của doanh nghiệp đó phải độc lập trong quan hệ với tài sản của chủ doanh nghiệp.Doanh nghiệp tư nhân không thỏa mãn tiêu chuẩn quan trọng này, vì thế nó không thỏa mãn một trong các điều kiện cơ bản để có được tư cách pháp nhân.

  Trả lời bởi: Theo Quyết định số 89 /QĐ-UBND - Ngày: 17/01/2020

Quay lại

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
4
5
8
0
9
0
4
 Đang online: 239