TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.27.27.H04-211014-0019

Họ tên người nộp: Trương Văn Vủ
Tổ chức/Cá nhân: Trương Ngọc Bích
Địa chỉ: ấp Vườn Cò
Lĩnh vực: Hộ tịch
Tên hồ sơ: Đăng ký khai sinh
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 14/10/2021
Ngày hẹn trả: 15/10/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
3
9
3
9
3
3
5
 Đang online: 196