TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.21.23.H04-211014-0039

Họ tên người nộp: Huỳnh Thanh Hổ
Tổ chức/Cá nhân: Lê Thị Hà
Địa chỉ: Khóm 3
Lĩnh vực: Người có công
Tên hồ sơ: Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 14/10/2021
Ngày hẹn trả: 18/11/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
3
9
3
9
6
3
1
 Đang online: 217