THÔNG BÁO HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 TRẦN THỊ TỐT Đăng ký lại khai sinh cho TRẦN THỊ TỐT Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
2 NGUYỄN THỊ ĐỜI Đăng ký lại khai sinh cho NGUYỄN THỊ ĐỜI Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
3 TRẦN VĂN PHÁT Đăng ký lại khai sinh cho TRẦN VĂN PHÁT Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
4 VÕ THỊ THƯƠNG Đăng ký lại khai sinh cho VÕ THỊ THƯƠNG Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
5 NGUYỄN THỊ HAI Đăng ký lại khai sinh cho NGUYỄN THỊ HAI Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
6 TRẦN VĂN GẮN Đăng ký lại khai sinh cho TRẦN VĂN GẮN Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
7 LÊ THỊ TƯ Đăng ký lại khai sinh cho LÊ THỊ TƯ Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
8 HUỲNH THỊ TƯƠI Đăng ký lại khai sinh cho HUỲNH THỊ TƯƠI Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
9 HUỲNH VĂN TƯƠI Đăng ký lại khai sinh cho HUỲNH VĂN TƯƠI Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
10 NGUYỄN THÀNH TRẬN Đăng ký lại khai sinh cho NGUYỄN THÀNH TRẬN Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
4
7
9
0
7
1
7
 Đang online: 899