THÔNG BÁO HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM Nộp hồ sơ Thông báo hoạt đông khuyến mại cho CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM Xúc tiến thương mại Sở Công thương
2 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM Nộp hồ sơ Thông báo hoạt đông khuyến mại cho CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM Xúc tiến thương mại Sở Công thương
3 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM Nộp hồ sơ Thông báo hoạt đông khuyến mại cho CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM Xúc tiến thương mại Sở Công thương
4 TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Nộp hồ sơ Thông báo hoạt đông khuyến mại cho TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Xúc tiến thương mại Sở Công thương
5 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Nộp hồ sơ Thông báo hoạt đông khuyến mại cho NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Xúc tiến thương mại Sở Công thương
6 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TGKC TẠI BẠC LIÊU Nộp hồ sơ Thông báo hoạt đông khuyến mại cho CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TGKC TẠI BẠC LIÊU Xúc tiến thương mại Sở Công thương
7 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Nộp hồ sơ Thông báo hoạt đông khuyến mại cho CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Xúc tiến thương mại Sở Công thương
8 CÔNG TY TNHH MANULIFE (VIỆT NAM) Nộp hồ sơ Thông báo hoạt đông khuyến mại cho CÔNG TY TNHH MANULIFE (VIỆT NAM) Xúc tiến thương mại Sở Công thương
9 CÔNG TY TNHH PROCTER & GAMBLE VIỆT NAM Nộp hồ sơ Thông báo hoạt đông khuyến mại cho CÔNG TY TNHH PROCTER & GAMBLE VIỆT NAM Xúc tiến thương mại Sở Công thương
10 Công Ty Procter & Gamble Việt Nam Nộp hồ sơ Thông báo hoạt đông khuyến mại cho Công Ty Procter & Gamble Việt Nam Xúc tiến thương mại Sở Công thương

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
5
5
7
6
5
4
 Đang online: 105
ipv6 ready