TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 57 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống) Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bạc Liêu Thú y

Mức 4

Đăng ký

2 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn (Cấp Tỉnh) Chi cục chăn nuôi và thú y Thú y

Mức 4

Đăng ký

3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Chi cục chăn nuôi và thú y Thú y

Mức 4

Đăng ký

4 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y Chi cục chăn nuôi và thú y Thú y

Mức 4

Đăng ký

5 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Chi cục chăn nuôi và thú y Thú y

Mức 4

Đăng ký

6 Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ Chi cục Kiểm lâm - Tỉnh Bạc Liêu Lâm nghiệp

Mức 3

Đăng ký

7 Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu Chi cục Kiểm lâm - Tỉnh Bạc Liêu Lâm nghiệp

Mức 3

Đăng ký

8 Hỗ trợ dự án liên kết (cấp tỉnh) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

Mức 3

Đăng ký

9 Cấp Quyết định, phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Trồng trọt

Mức 3

Đăng ký

10 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá Chi cục Thủy sản, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bạc Liêu Thủy sản

Mức 3

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
5
8
4
0
1
4
3
 Đang online: 413