TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.22.23.H04-230204-0039

Họ tên người nộp: Tăng Thị Tư
Tổ chức/Cá nhân: Tăng Thị Tư
Địa chỉ: Khóm 7
Lĩnh vực: Bảo Trợ Xã Hội
Tên hồ sơ: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 04/02/2023
Ngày hẹn trả: 17/03/2023

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
5
5
7
5
8
2
 Đang online: 107
ipv6 ready