TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.22.23.H04-230204-0034

Họ tên người nộp: Ngô Thanh Lộc
Tổ chức/Cá nhân: Trần Thị Mỹ
Địa chỉ: Khóm 1
Lĩnh vực: Bảo Trợ Xã Hội
Tên hồ sơ: Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 04/02/2023
Ngày hẹn trả: 14/02/2023

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
5
5
7
5
4
2
 Đang online: 97
ipv6 ready