TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.00.29.H04-230202-0361

Họ tên người nộp: NGUYỄN VĂN QUI
Tổ chức/Cá nhân: NGUYỄN VĂN QUYỀN
Địa chỉ: Ấp Lập Điền
Lĩnh vực: Hộ Tịch
Tên hồ sơ: Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp huyện)
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 02/02/2023
Ngày hẹn trả: 03/02/2023

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
5
5
7
6
3
4
 Đang online: 101
ipv6 ready