TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Tên thủ tục hành chính
Lĩnh vực
  
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đơn vị Mức dịch vụ công
1 Công bố đáp ứng tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền trực thuộc quản lý của Sở Y tế Dược Sở Y tế Mức 3 Mức 4
2 Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với mỹ phẩm sản xuất trong nước để xuất khẩu Mỹ Phẩm Sở Y tế Mức 3 Mức 4
3 Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Phòng chống tệ nạn xã hội UBND Huyện Hòa Bình Mức 3 Mức 4
4 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước UBND Huyện Hòa Bình Mức 3 Mức 4
5 Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19 Lao động UBND Huyện Hòa Bình Mức 3 Mức 4
6 Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Phòng chống tệ nạn xã hội UBND Huyện Hòa Bình Mức 3 Mức 4
7 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước UBND Huyện Hòa Bình Mức 3 Mức 4
8 Tuyển sinh trung học cơ sở Giáo dục trung học UBND Huyện Hòa Bình Mức 3 Mức 4
9 Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Phòng chống tệ nạn xã hội UBND Huyện Hòa Bình Mức 3 Mức 4
10 Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu. Lâm nghiệp UBND Huyện Hòa Bình Mức 3 Mức 4

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
5
2
9
0
7
8
 Đang online: 78
ipv6 ready