TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Tên thủ tục hành chính
Lĩnh vực
  
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đơn vị Mức dịch vụ công
1 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Mức 3
2 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương Đầu tư tại Việt nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Mức 3 Mức 4
3 Thủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Mức 3 Mức 4
4 Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương) Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Mức 3 Mức 4
5 Thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Mức 3 Mức 4
6 Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương) Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Mức 3 Mức 4
7 Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình Gia đình Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Mức 3 Mức 4
8 Thủ tục cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình Gia đình Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Mức 3 Mức 4
9 Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Gia đình Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Mức 3 Mức 4
10 Thủ tục cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Gia đình Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Mức 3 Mức 4

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
0
9
9
3
0
8
 Đang online: 207