TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Tên thủ tục hành chính
Lĩnh vực
  
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đơn vị Mức dịch vụ công
1 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương Mức 3
2 Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do đại dịch COVID-19 Việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Mức 3
3 Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19 Việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Mức 3
4 Cấp giấy đi đường cho tổ chức, cá nhân Công An UBND Xã Tân Phong Mức 3
5 Cấp giấy đi đường cho tổ chức, cá nhân Công An UBND Xã Tân Thạnh Mức 3
6 Cấp giấy đi đường cho tổ chức, cá nhân Công An UBND Xã Lộc Ninh Mức 3
7 Cấp giấy đi đường cho tổ chức, cá nhân Công An UBND Huyện Hồng Dân Mức 3
8 Cấp giấy đi đường cho tổ chức, cá nhân Công An UBND Thị Xã Giá Rai Mức 3
9 Cấp giấy đi đường cho tổ chức, cá nhân Công An UBND Huyện Đông Hải Mức 3
10 Cấp giấy đi đường cho tổ chức, cá nhân Công An UBND Huyện Hòa Bình Mức 3

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
4
0
3
7
9
3
1
 Đang online: 917