TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Tên thủ tục hành chính
Lĩnh vực
  
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đơn vị Mức dịch vụ công
1 Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình chưa vận hành cấp tỉnh Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Mức 3 Mức 4
2 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức - Biên chế Sở Nội vụ Mức 3 Mức 4
3 Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Công tác thanh niên Sở Nội vụ Mức 3 Mức 4
4 Thủ tục hành chính thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Tổ chức - Biên chế UBND Huyện Vĩnh Lợi Mức 3 Mức 4
5 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Cấp tỉnh) Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Mức 3 Mức 4
6 Thủ tục cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Du lịch Sở Giao thông Vận tải Mức 3 Mức 4
7 Thủ tục cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Du lịch Sở Giao thông Vận tải Mức 3 Mức 4
8 Thủ tục cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Du lịch Sở Giao thông Vận tải Mức 3 Mức 4
9 Cấp lại Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam-Campuchia cho phương tiện Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải Mức 3 Mức 4
10 Cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam - Campuchia cho phương tiện thủy Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải Mức 3 Mức 4

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
2
3
7
0
2
8
9
 Đang online: 165