TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 116 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại

Sở Công Thương

Dịch vụ thương mại

Mức 3

Đăng ký

2

Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

Sở Công thương

Dịch vụ thương mại

Mức 3

Đăng ký

3

Đăng ký hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

Sở Công thương

Quản lý Cạnh tranh

Mức 3

Đăng ký

4

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

Sở Công Thương

Xúc tiến thương mại

Mức 3

Đăng ký

5

Đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại tại Việt Nam

Sở Công Thương

Xúc tiến thương mại

Mức 3

Đăng ký

6

Thông báo hoạt đông khuyến mại

Sở Công Thương

Xúc tiến thương mại

Mức 3

Đăng ký

7

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến đối với chương trình mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Sở Công Thương

Xúc tiến thương mại

Mức 3

Đăng ký

8

Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố tực thuộc trung ương

Sở Công Thương

Xúc tiến thương mại

Mức 3

Đăng ký

9

Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương

Sở Công Thương

Điện

Mức 3

Đăng ký

10

Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phương

Sở Công Thương

Điện

Mức 3

Đăng ký