TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 29 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Thành lập nhà trường, nhà trẻ

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Giáo dục và Đào tạo

Mức 2

2

Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Giáo dục và Đào tạo

Mức 2

3

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Mức 2

4

Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở

Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Mức 2

5

Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Giáo dục và Đào tạo

Mức 2

6

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện

Giáo dục và Đào tạo

Mức 2

7

Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Giáo dục và Đào tạo

Mức 2

8

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng LĐTBXH

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Bảo Trợ Xã Hội

Mức 2

9

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng LĐTBXH

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Bảo Trợ Xã Hội

Mức 2

10

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Bảo Trợ Xã Hội

Mức 2