TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 83 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lặn biển thể thao giải trí

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao.

Thể dục thể thao

Mức 4

Đăng ký

2

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

Văn hóa cơ sở

Mức 4

Đăng ký

3

Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức

ở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch - Tỉnh Bạc Liêu, Liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thể dục thể thao

Mức 4

Đăng ký

4

Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức

ở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch - Tỉnh Bạc Liêu, Liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thể dục thể thao

Mức 4

Đăng ký

5

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Đấu kiếm thể thao

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao.

Thể dục thể thao

Mức 4

Đăng ký

6

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổ

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao.

Thể dục thể thao

Mức 4

Đăng ký

7

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Leo núi thể thao

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao.

Thể dục thể thao

Mức 4

Đăng ký

8

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao.

Thể dục thể thao

Mức 4

Đăng ký

9

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng ném

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

Thể dục thể thao

Mức 4

Đăng ký

10

Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

Thể dục thể thao

Mức 4

Đăng ký