TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 67 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài của trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Giáo dục nghề nghiệp

Mức 4

Đăng ký

2

Thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Tỉnh Bạc Liêu

Giáo dục nghề nghiệp

Mức 4

Đăng ký

3

Thu hồi Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy trong trường hợp cơ sở cai nghiện có văn bản đề nghị dừng hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Tỉnh Bạc Liêu

Phòng chống tệ nạn xã hội

Mức 4

Đăng ký

4

Cấp lại giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Tỉnh Bạc Liêu

Phòng chống tệ nạn xã hội

Mức 4

Đăng ký

5

Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Tỉnh Bạc Liêu

Phòng chống tệ nạn xã hội

Mức 4

Đăng ký

6

Đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao kết

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Lao động ngoài nước

Mức 3

Đăng ký

7

Thủ tục giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Giáo dục nghề nghiệp

Mức 3

Đăng ký

8

Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Phòng chống tệ nạn xã hội

Mức 3

Đăng ký

9

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Giáo dục nghề nghiệp

Mức 4

Đăng ký

10

Thủ tục Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

Mức 3

Đăng ký