TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 18 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH

Phòng cháy chữa cháy

Mức 2

2

Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Phòng cháy chữa cháy

Mức 2

3

Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Phòng cháy chữa cháy

Mức 2

4

Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Phòng cháy chữa cháy

Mức 2

5

Cấp lại giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Phòng cháy chữa cháy

Mức 2

6

Nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Phòng cháy chữa cháy

Mức 2

7

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh.

Quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự

Mức 2

8

Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh.

Quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự

Mức 2

9

Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Phòng cháy chữa cháy

Mức 2

10

Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Phòng cháy chữa cháy

Mức 2