TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 142 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội

Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND cấp huyện - Tỉnh Bạc Liêu

Văn hóa

Mức 4

Đăng ký

2

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Lưu thông hàng hóa trong nước

Mức 4

Đăng ký

3

Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND cấp huyện - Tỉnh Bạc Liêu

Văn hóa

Mức 4

Đăng ký

4

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Lưu thông hàng hóa trong nước

Mức 4

Đăng ký

5

Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND cấp huyện - Tỉnh Bạc Liêu

Văn hóa

Mức 4

Đăng ký

6

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Lưu thông hàng hóa trong nước

Mức 4

Đăng ký

7

Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Văn hóa

Mức 4

Đăng ký

8

Thủ tục công nhận lần đầu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Văn hóa

Mức 4

Đăng ký

9

Thủ tục công nhận lần đầu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

Phòng Văn hóa và Thông tin

Văn hóa

Mức 4

Đăng ký

10

Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp)

Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND cấp huyện - Tỉnh Bạc Liêu

Văn hóa

Mức 4

Đăng ký