TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 60 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Phê duyệt dự toán, thiết kế Phương án trồng rừng thay thế đối với trường hợp chủ dự án không tự trồng rừng thay thế

Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Lâm nghiệp

Mức 4

Đăng ký

2

Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lâm nghiệp

Mức 4

Đăng ký

3

Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ đối với khu rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu.

Lâm nghiệp

Mức 4

Đăng ký

4

Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên

Chi cục Kiểm Lâm thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bạc Liêu.

Lâm nghiệp

Mức 4

Đăng ký

5

Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Lâm nghiệp

Mức 4

Đăng ký

6

Cấp lại Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật (cấp tỉnh)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thú y

Mức 4

Đăng ký

7

Cấp Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật (cấp tỉnh)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thú y

Mức 4

Đăng ký

8

Hỗ trợ dự án liên kết (cấp tỉnh)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

Mức 4

Đăng ký

9

Cấp Quyết định, phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Trồng trọt

Mức 4

Đăng ký

10

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (cấp tỉnh)

Chi cục chăn nuôi và thú y

Thú y

Mức 4

Đăng ký