TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 58 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Thủ tục tiếp nhận vào làm viên chức

Sở/Ban/Ngành cấp tỉnh/UBND cấp huyện

Công chức - Viên chức

Mức 4

Đăng ký

2

Thủ tục xét tuyển viên chức

Sở/Ban/Ngành cấp tỉnh/UBND cấp huyện

Công chức - Viên chức

Mức 4

Đăng ký

3

Thủ tục thi tuyển viên chức

Sở/Ban/Ngành cấp tỉnh/UBND cấp huyện

Công chức - Viên chức

Mức 4

Đăng ký

4

Thủ tục thi nâng ngạch công chức

Sở/Ban/Ngành cấp tỉnh/UBND cấp huyện

Công chức - Viên chức

Mức 4

Đăng ký

5

Thủ tục xét tuyển công chức

Sở/Ban/Ngành cấp tỉnh/UBND cấp huyện

Công chức - Viên chức

Mức 4

Đăng ký

6

Thủ tục thi tuyển công chức

Sở/Ban/Ngành cấp tỉnh/UBND cấp huyện

Công chức - Viên chức

Mức 4

Đăng ký

7

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên

Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Bạc Liêu

Kiểm định chất lượng giáo dục

Mức 3

Đăng ký

8

Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập. cho phép thành lập trường trung câp sư phạm tư thục

Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Bạc Liêu

Giáo dục nghề nghiệp

Mức 3

Đăng ký

9

Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục

Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Bạc Liêu

Giáo dục nghề nghiệp

Mức 3

Đăng ký

10

Sáp nhập, chia tách trường Trung cấp sư phạm

Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Bạc Liêu

Giáo dục nghề nghiệp

Mức 3

Đăng ký