TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 135 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ - Tỉnh Bạc Liêu, UBND cấp huyện - Tỉnh Bạc Liêu

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống quốc dân và cơ sở giáo dục khác

Mức 2

2

Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ - Tỉnh Bạc Liêu

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Mức 2

3

Đăng ký xét tuyển trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non

Cơ sở giáo dục phổ thông, Trường Đại học, Trường Cao đẳng, Sở Giáo dục đào tạo, Trường Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề

Quy chế thi, tuyển sinh

Mức 3

Đăng ký

4

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp

Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Mức 3

Đăng ký

5

Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sỡ hữu công nghiệp.

Sở Giáo duc, Khoa học và Công nghệ

Sở hữu trí tuệ

Mức 2

6

Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ

Sở hữu trí tuệ

Mức 2

7

Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ

An toàn bức xạ hạt nhân

Mức 2

8

Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ

An toàn bức xạ hạt nhân

Mức 2

9

Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ

An toàn bức xạ hạt nhân

Mức 2

10

Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ

An toàn bức xạ hạt nhân

Mức 2