TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 164 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Thủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

Nghệ thuật biểu diễn

Mức 4

Đăng ký

2

Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

Nghệ thuật biểu diễn

Mức 4

Đăng ký

3

Thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

Nghệ thuật biểu diễn

Mức 4

Đăng ký

4

Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

Nghệ thuật biểu diễn

Mức 4

Đăng ký

5

Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

Sở Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch.

Gia đình

Mức 4

Đăng ký

6

Thủ tục cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

Sở Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch.

Gia đình

Mức 4

Đăng ký

7

Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Sở Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch

Gia đình

Mức 4

Đăng ký

8

Thủ tục cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Sở Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch.

Gia đình

Mức 4

Đăng ký

9

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Sở Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch.

Gia đình

Mức 4

Đăng ký

10

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Sở Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch.

Gia đình

Mức 4

Đăng ký