TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 11 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua

Sở Xây dựng

Nhà ở và công sở

Mức 4

Đăng ký

2

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (đối với trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP)

Sở Xây dựng

Quản lý hoạt động xây dựng

Mức 3

Đăng ký

3

Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III

Sở Xây Dựng

Quản lý hoạt động xây dựng

Mức 3

Đăng ký

4

Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III (về lĩnh vực hoạt động và hạng)

Sở Xây Dựng

Quản lý hoạt động xây dựng

Mức 3

Đăng ký

5

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

Sở Xây Dựng

Quản lý hoạt động xây dựng

Mức 3

Đăng ký

6

Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III

Sở Xây Dựng

Quản lý hoạt động xây dựng

Mức 3

Đăng ký

7

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III do lỗi của cơ quan cấp

Sở Xây Dựng

Quản lý hoạt động xây dựng

Mức 3

Đăng ký

8

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn)

Sở Xây Dựng

Quản lý hoạt động xây dựng

Mức 3

Đăng ký

9

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III

Sở Xây dựng

Quản lý hoạt động xây dựng

Mức 3

Đăng ký

10

Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III

Sở Xây dựng

Quản lý hoạt động xây dựng

Mức 3

Đăng ký