TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 15 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D.

Sở Y tế

Trang thiết bị và công trình y tế

Mức 3

Đăng ký

2

Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A

Sở Y tế

Trang thiết bị và công trình y tế

Mức 3

Đăng ký

3

Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Sở Y tế

Trang thiết bị và công trình y tế

Mức 3

Đăng ký

4

Công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc

Sở Y tế

Dược - Mỹ Phẩm

Mức 3

Đăng ký

5

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Cơ quan chức năng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Mức 3

Đăng ký

6

Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Sở Y tế

Trang thiết bị và công trình y tế

Mức 3

Đăng ký

7

Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

Sở Y tế

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Mức 3

Đăng ký

8

Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

Sở Y tế

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Mức 3

Đăng ký

9

Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự

Sở Y tế

Y tế dự phòng

Mức 3

Đăng ký

10

Công bố đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

Y tế dự phòng

Mức 3

Đăng ký