TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 15 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Đăng ký xét tuyển trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non

Cơ sở giáo dục phổ thông, Trường Đại học, Trường Cao đẳng, Sở Giáo dục đào tạo, Trường Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề

Quy chế thi, tuyển sinh

Mức 3

Đăng ký

2

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp

Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Mức 3

Đăng ký

3

Thủ tục miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu (cấp tỉnh)

Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ - Tỉnh Bạc Liêu

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Mức 3

Đăng ký

4

Thủ tục cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ - Tỉnh Bạc Liêu

Khoa học và công nghệ

Mức 3

Đăng ký

5

Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp

Sở Khoa học và Công nghệ

Khoa học, Công nghệ

Mức 3

Đăng ký

6

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ

Khoa học, Công nghệ

Mức 3

Đăng ký

7

Chuyển đổi trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư; cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ - Tỉnh Bạc Liêu

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Mức 3

Đăng ký

8

Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Mức 3

Đăng ký

9

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Sở Khoa học và Công nghệ

Khoa học, Công nghệ

Mức 3

Đăng ký

10

Thủ tục cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Mức 3

Đăng ký