TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 327 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Cơ sở vật chất và thiết bị trường học

Mức 2

2

Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Cơ sở vật chất và thiết bị trường học

Mức 2

3

Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Mức 2

4

Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục

Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Mức 2

5

Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người

Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Mức 2

6

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Mức 2

7

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Mức 2

8

Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trường tiểu học, trường trung học cơ sở

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Mức 2

9

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Mức 2

10

Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Mức 2