TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 136 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an

UBND cấp xã - Tỉnh Bạc Liêu

Người có công

Mức 2

2

Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an

UBND cấp xã - Tỉnh Bạc Liêu

Người có công

Mức 2

3

Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý

UBND cấp xã - Tỉnh Bạc Liêu

Người có công

Mức 2

4

Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ

UBND cấp xã - Tỉnh Bạc Liêu

Người có công

Mức 2

5

Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

UBND cấp xã - Tỉnh Bạc Liêu

Người có công

Mức 2

6

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

UBND cấp xã - Tỉnh Bạc Liêu

Người có công

Mức 2

7

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

UBND cấp xã - Tỉnh Bạc Liêu

Người có công

Mức 2

8

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

UBND cấp xã - Tỉnh Bạc Liêu

Người có công

Mức 2

9

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

UBND cấp xã - Tỉnh Bạc Liêu

Người có công

Mức 2

10

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học

UBND cấp xã - Tỉnh Bạc Liêu

Người có công

Mức 2