TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 62 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Hỗ trợ dự án liên kết (cấp tỉnh)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

Mức 4

Đăng ký

2

Cấp Quyết định, phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Trồng trọt

Mức 4

Đăng ký

3

Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại

Chi cục chăn nuôi và thú y

Thú y

Mức 4

Đăng ký

4

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận

Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bạc Liêu.

Thú y

Mức 4

Đăng ký

5

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận

Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bạc Liêu.

Thú y

Mức 4

Đăng ký

6

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận

Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bạc Liêu

Thú y

Mức 4

Đăng ký

7

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bạc Liêu

Thú y

Mức 4

Đăng ký

8

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản

Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bạc Liêu

Thú y

Mức 4

Đăng ký

9

Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y)

Chi cục chăn nuôi và thú y

Thú y

Mức 4

Đăng ký

10

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y)

Chi cục chăn nuôi và thú y

Thú y

Mức 4

Đăng ký