TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 91 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Sở Tài nguyên và Môi trường - Tỉnh Bạc Liêu, UBND cấp huyện - Tỉnh Bạc Liêu

Chính sách thuế

Mức 2

2

Trả lại giấy phép tài nguyên nước (cấp tỉnh)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tài nguyên nước

Mức 2

3

Đăng ký khai thác nước dưới đất (cấp tỉnh)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tài nguyên nước

Mức 2

4

Đăng ký khai thác sử dụng nước mặt, nước biển (cấp tỉnh)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tài nguyên nước

Mức 2

5

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc từ hợp đồng mua bán tài sản khác gắn liền với đất

Văn phòng đăng ký đất đai.

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Mức 2

6

Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, đăng ký thay đổi, xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Văn phòng đăng ký đất đai.

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Mức 2

7

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Văn phòng đăng ký đất đai.

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Mức 2

8

Đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Văn phòng đăng ký đất đai.

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Mức 2

9

Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Văn phòng đăng ký đất đai.

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Mức 2

10

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Sở Tài nguyên và Môi trường - Tỉnh Bạc Liêu

Đất đai

Mức 2