TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 57 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống)

Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bạc Liêu

Thú y

Mức 4

Đăng ký

2

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn (Cấp Tỉnh)

Chi cục chăn nuôi và thú y

Thú y

Mức 4

Đăng ký

3

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

Chi cục chăn nuôi và thú y

Thú y

Mức 4

Đăng ký

4

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

Chi cục chăn nuôi và thú y

Thú y

Mức 4

Đăng ký

5

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

Chi cục chăn nuôi và thú y

Thú y

Mức 4

Đăng ký

6

Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ

Chi cục Kiểm lâm - Tỉnh Bạc Liêu

Lâm nghiệp

Mức 3

Đăng ký

7

Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu

Chi cục Kiểm lâm - Tỉnh Bạc Liêu

Lâm nghiệp

Mức 3

Đăng ký

8

Hỗ trợ dự án liên kết (cấp tỉnh)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

Mức 3

Đăng ký

9

Cấp Quyết định, phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Trồng trọt

Mức 3

Đăng ký

10

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá

Chi cục Thủy sản, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bạc Liêu

Thủy sản

Mức 3

Đăng ký