TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 90 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Đổi tên cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu

Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải

Đường thủy nội địa

Mức 3

Đăng ký

2

Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa

Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Sở Giao thông vận tải

Đường thủy nội địa

Mức 3

Đăng ký

3

Thỏa thuận nâng cấp bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa

Bộ Giao thông vận tải; Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; Sở Giao thông vận tải

Đường thủy nội địa

Mức 3

Đăng ký

4

Công bố chuyển bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa trong trường hợp bến thủy nội địa có quy mô, thông số kỹ thuật phù hợp với cấp kỹ thuật cảng thủy nội địa

Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải

Đường thủy nội địa

Mức 3

Đăng ký

5

Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa

Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Đường thủy nội địa

Mức 3

Đăng ký

6

Thiết lập khu neo đậu

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải

Đường thủy nội địa

Mức 3

Đăng ký

7

Công bố hoạt động khu neo đậu

Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải

Đường thủy nội địa

Mức 3

Đăng ký

8

Công bố đóng khu neo đậu

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải

Đường thủy nội địa

Mức 3

Đăng ký

9

Thỏa thuận thiết lập báo hiệu đường thủy nội địa đối với công trình xây dựng, hoạt động trên đường thủy nội địa

Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc, Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam, Sở Giao thông vận tải

Đường thủy nội địa

Mức 3

Đăng ký

10

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng luồng đường thủy nội địa

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải

Đường thủy nội địa

Mức 3

Đăng ký